100 a 1 rok vzdělávání architektů v Brně

Odbor architektury České vysoké školy technické v Brně vznikl vládním nařízením ze dne 5. listopadu 1919. Zahájení oslav 100 let vzdělávání architektů na brněnské technice je tedy primárně směřováno k tomuto datu, kdy proběhne otevření dočasné scény na dvoře FA VUT. Scéna bude v průběhu roku 2020 sloužit jako prostor pro kurátorsky sestavený program otevřený pro všechny, kteří budou chtít zažít intimitu adventního času, bujarost lidové hostiny, vzrušení sportovního zápolení, napětí filmového představení nebo jen radost ze setkání s přáteli. Kulaté výročí je důvodem k reflexi historie fakulty a zároveň pobídkou k zamýšlení nad tím, jak by měla výuka architektury vypadat v následujících sto letech i nejbližších dekádách. Datum 5. listopadu je proto pojato jako start série akcí a událostí (setkání, přednášek, výstav, koncertů, filmových a divadelních představení), které se v průběhu příštího roku na půdě Fakulty architektury odehrají, které by měly být i introspekcí jejího vlastního fungování. Rok 2020 tak bude rokem zahajujícím dalších sto let existence vysokoškolského vzdělávání architektů v Brně formou otevřené fakulty. Oslava 100 let, tedy není chápána pouze jako večírek ukončující jednu etapu, ale jako započetí etapy nové a to otevřením FA zainteresované veřejnosti, programového vykročení mimo institucionální rámec jako deklarace významu architektonické profese pro kulturní život města. Proměna dvoru fakulty na „veřejný prostor“ je zároveň symbolickým zdůrazněním hodnot, na kterých by měla výuka architektury v následujícím století stavět. Fakulta se tím svým vlastním způsobem připojí k celouniverzitním oslavám 120 let od založení brněnské techniky.